AKTUÁLNÍ MAX/MIN
Teplota 23.3 23.3
23.3
24.2
15.1
°C
Vlhkost 66 96
59
%
Rosný bod 16.6 18.2
13.9
°C
Tlak 1015.1 1017.4
1015.1
hPa
Vítr
0 N/A
N/A
-
3
0 avg
m/s
Srážky 0.0 0.0
0.2
mm/hr
mm
Teplota
vnitřní
22.8 22.8
21.2
°C
Vlhkost
vnitřní
63 68
63
%

 

DNES MĚSÍČNÍ ROČNÍ
Nejvyšší teplota: 24.2
14:23:08
27.8
09/05/14
34.3
06/10/14
°C
Nejnižší teplota: 15.1
06:52:50
9.8
09/10/14
-13.3
01/25/14
°C
Nejvyšší vlhkost: 96
08:51:01
98
09/07/14
100
01/07/14
%
Nejnižší vlhkost: 59
15:11:06
55
09/06/14
27
03/13/14
%
Nejvyšší rosný bod: 18.2
12:26:27
19.8
09/08/14
23.9
06/11/14
°C
Nejnižší rosný bod: 13.9
03:06:18
8.8
09/10/14
-15.1
01/25/14
°C
Nejvyšší tlak: 1017.4
09:36:05
1020.8
09/03/14
1034.7
03/09/14
hPa
Nejnižší tlak: 1015.1
16:48:06
1009.2
09/12/14
994.4
02/13/14
hPa
Nejvyšší index horka: 24.2
14:23:08
29.3
09/05/14
38.1
06/11/14
°C
Nejnižší efektivní teplota: 15.1
06:52:50
9.8
09/10/14
-13.3
01/25/14
°C
Nejvyšší rychlost větru: 3
12:58:37
4
09/11/14
15
03/16/14
m/s
Průměrná rychlost větru: 0 0 0 m/s
Nejvyšší intenzita srážek: 0.0
00:00:02
0.0
09/01/14
188.8
07/08/14
mm/hr
Srážky celkem: 0.2
12.0 395.4 mm
 
Vnitřní:
Nejvyšší teplota: 22.8
17:18:04
24.5
09/07/14
27.0
07/28/14
°C
Nejnižší teplota: 21.2
09:44:03
18.1
09/03/14
1.3
01/27/14
°C
Nejvyšší vlhkost: 68
00:00:02
68
09/14/14
69
08/11/14
%
Nejnižší vlhkost: 63
17:16:04
57
09/10/14
38
01/29/14
%
temperatures humidity barometer heatchill wind wind direction wind vectors rain leafWet soilTemp