AKTUÁLNÍ MAX/MIN
Teplota 12.7 12.7
12.7
12.8
12.6
°C
Vlhkost 93 94
92
%
Rosný bod 11.6 11.8
11.4
°C
Tlak 1020.2 1020.5
1020.0
hPa
Vítr
0 N/A
N/A
-
3
0 avg
m/s
Srážky 0.0 0.0
0.4
mm/hr
mm
Teplota
vnitřní
18.1 18.3
18.1
°C
Vlhkost
vnitřní
65 66
65
%

 

DNES MĚSÍČNÍ ROČNÍ
Nejvyšší teplota: 12.8
00:00:04
16.1
09/02/14
34.3
06/10/14
°C
Nejnižší teplota: 12.6
01:38:09
12.4
09/01/14
-13.3
01/25/14
°C
Nejvyšší vlhkost: 94
05:06:12
96
09/01/14
100
01/07/14
%
Nejnižší vlhkost: 92
00:00:04
86
09/01/14
27
03/13/14
%
Nejvyšší rosný bod: 11.8
06:07:42
14.5
09/02/14
23.9
06/11/14
°C
Nejnižší rosný bod: 11.4
00:41:27
11.4
09/03/14
-15.1
01/25/14
°C
Nejvyšší tlak: 1020.5
02:41:02
1020.5
09/03/14
1034.7
03/09/14
hPa
Nejnižší tlak: 1020.0
05:05:02
1011.4
09/01/14
994.4
02/13/14
hPa
Nejvyšší index horka: 12.8
00:00:04
16.1
09/02/14
38.1
06/11/14
°C
Nejnižší efektivní teplota: 12.6
01:38:09
12.4
09/01/14
-13.3
01/25/14
°C
Nejvyšší rychlost větru: 3
04:33:00
4
09/02/14
15
03/16/14
m/s
Průměrná rychlost větru: 0 0 0 m/s
Nejvyšší intenzita srážek: 0.0
00:00:04
0.0
09/01/14
188.8
07/08/14
mm/hr
Srážky celkem: 0.4
2.0 385.4 mm
 
Vnitřní:
Nejvyšší teplota: 18.3
00:00:04
20.2
09/01/14
27.0
07/28/14
°C
Nejnižší teplota: 18.1
05:28:00
18.1
09/03/14
1.3
01/27/14
°C
Nejvyšší vlhkost: 66
00:00:04
67
09/02/14
69
08/11/14
%
Nejnižší vlhkost: 65
01:35:59
62
09/01/14
38
01/29/14
%
temperatures humidity barometer heatchill wind wind direction wind vectors rain leafWet soilTemp